Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Ádám Medveczky (HU)