Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Peter Hradil (SK)