Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Anton Kállay (SK)