Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Mikuláš Jelínek (SK)