Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Jaroslav Kolář (CZ)