Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Ruben Agaronjan (AM)