Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Pavol Bagin (SK)