Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Zdeněk Košler (CZ)