Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Karl Richter (DD)