Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Ladislav Chudík (SK)