Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Magda Hajóssyová (SK)