Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Slávnostné otvorenie 35. ročníka BHS

Friday 24. 9. 1999 o 17:00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Späť na zoznam koncertov BHS 1999
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Spevácky zbor SĽUK-u (slovenská) – spevácky zbor
  • Branislav Kostka (slovenská) – dirigent
Program
  • Gabriel Fauré – Cantique de Jean Racine, op.11 (pre miešaný zbor a organ)
  • Franz Schubert – Spev duchov nad vodami, op. posth. 167, D 714 (pre osemhlasný mužský zbor a sláčiky) na text Johanna Wolfganga von Goethe
  • Eugen Suchoň – Ozveny (osem slovenských ľudových piesní)
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Spevácky zbor SĽUK-u (slovenská) – spevácky zbor
  • Branislav Kostka (slovenská) – dirigent
Program
  • Gabriel Fauré – Cantique de Jean Racine, op.11 (pre miešaný zbor a organ)
  • Franz Schubert – Spev duchov nad vodami, op. posth. 167, D 714 (pre osemhlasný mužský zbor a sláčiky) na text Johanna Wolfganga von Goethe
  • Eugen Suchoň – Ozveny (osem slovenských ľudových piesní)

Porovnaj s bulletinom