Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Friday 9. 10. 1998 o 17:00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Späť na zoznam koncertov BHS 1998
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Panochovo kvarteto (česká) – komorný súbor
  • Ivan Gajan (slovenská) – klavír
Program
  • Pavol Bagin – Prelúdiá pre sláčikové kvarteto
  • Jozef Malovec – Symetrická hudba
  • Robert Schumann – Klavírne kvinteto Es dur, op. 44
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Panochovo kvarteto (česká) – komorný súbor
  • Ivan Gajan (slovenská) – klavír
Program
  • Pavol Bagin – Prelúdiá pre sláčikové kvarteto
  • Jozef Malovec – Symetrická hudba
  • Robert Schumann – Klavírne kvinteto Es dur, op. 44

Porovnaj s bulletinom