Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Rumunskí madrigalisti

Thursday 16. 5. 1968 o 16:00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Späť na zoznam koncertov BHS 1968
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Rumunskí madrigalisti (Rumunsko) – komorný súbor
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Rumunskí madrigalisti (Rumunsko) – komorný súbor
Program

Porovnaj s bulletinom