Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Wednesday 7. 10. 1998 o 19:00, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1998
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Amadeus Chamber Orchestra (poľská) – komorný orchester
 • Agnieszka Duczmal (poľská) – dirigent
 • Gary Karr (americká) – kontrabas
Program
 • Henryk Mikolaj Górecki – Tri skladby v starom štýle
 • Karol Szymanowski – Etuda pre hlboké plechové nástroje
 • Sergej Rachamaninov – Vokalíza
 • Giovanni Petronius Bottesini – Grand Duo Concertatne
 • Eugen Suchoň – Serenáda pre sláčikový orchester, op. 5
 • Grażyna Bacewicz – Divertimento pre sláčikový orchester
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Amadeus Chamber Orchestra (poľská) – komorný orchester
 • Agnieszka Duczmal (poľská) – dirigent
 • Gary Karr (americká) – kontrabas
Program
 • Henryk Mikolaj Górecki – Tri skladby v starom štýle
 • Karol Szymanowski – Etuda pre hlboké plechové nástroje
 • Sergej Rachamaninov – Vokalíza
 • Giovanni Petronius Bottesini – Grand Duo Concertatne
 • Eugen Suchoň – Serenáda pre sláčikový orchester, op. 5
 • Grażyna Bacewicz – Divertimento pre sláčikový orchester

Porovnaj s bulletinom