Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Tuesday 6. 10. 1998 o 20:00, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuiti)
Späť na zoznam koncertov BHS 1998
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
  • A Sei Voci (francúzska) – komorný súbor
  • Bernard Fabre-Garrus (francúzska) – dirigent
Program
  • Gregorio Allegri – Miserere, originálna baroková verzia s ornamentáciou
  • Pietro Paolo Bencini – Nešpory v Chráme sv. Petra v Ríme
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • A Sei Voci (francúzska) – komorný súbor
  • Bernard Fabre-Garrus (francúzska) – dirigent
Program
  • Gregorio Allegri – Miserere, originálna baroková verzia s ornamentáciou
  • Pietro Paolo Bencini – Nešpory v Chráme sv. Petra v Ríme

Porovnaj s bulletinom