Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Sunday 4. 10. 1998 o 17:00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Späť na zoznam koncertov BHS 1998
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Musica Aeterna (slovenská) – komorný súbor
 • Peter Zajíček (slovenská) –  umelecký vedúci/husle
 • Kamila Zajíčková (slovenská) – soprán
 • Martina Lesná (slovenská) – priečna flauta
 • Peter Kráľ (slovenská) – violončelo
 • Marton Bransysz (maďarská) – hoboj
Program
 • Johann Christoph Graupner – Predohra G dur pre sláčiky, priečnu flautu, fagot a basso continuo
 • Georg Philipp Telemann – Koncert A dur pre priečnu flautu, husle, violončelo, sláčiky a basso continuo
 • Georg Friedrich Händel – Silete venti, moteto, HWV 242 pre soprán, hoboj, sláčiky a basso continuo
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Musica Aeterna (slovenská) – komorný súbor
 • Peter Zajíček (slovenská) –  umelecký vedúci/husle
 • Kamila Zajíčková (slovenská) – soprán
 • Martina Lesná (slovenská) – priečna flauta
 • Peter Kráľ (slovenská) – violončelo
 • Marton Bransysz (maďarská) – hoboj
Program
 • Johann Christoph Graupner – Predohra G dur pre sláčiky, priečnu flautu, fagot a basso continuo
 • Georg Philipp Telemann – Koncert A dur pre priečnu flautu, husle, violončelo, sláčiky a basso continuo
 • Georg Friedrich Händel – Silete venti, moteto, HWV 242 pre soprán, hoboj, sláčiky a basso continuo

Porovnaj s bulletinom