Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Friday 2. 10. 1998 o 17:00, Veľký evanjelický kostol
Späť na zoznam koncertov BHS 1998
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Affetti musicali (maďarská) – komorný súbor
 • János Malina (maďarská) –  umelecký vedúci/zobcová flauta
 • Eva Lax (maďarská) – mezzosoprán
 • János Bali (maďarská) – zobcová flauta
 • Nóra Salvi (maďarská) – hoboj
 • Csilla Vályi (maďarská) – violončelo
 • János Mezei (maďarská) – čembalo
Program
 • Georg Philipp Telemann – Kantáta “Da, Jesu, deinen Ruhm zu Mehren“, TWV 1: 531
 • Georg Philipp Telemann – Triová sonáta c mol pre flautu, hoboj a b.c.
 • Georg Philipp Telemann – Kantáta “Es fähret Jesus auf“, TWV 1: 489
 • Georg Philipp Telemann – Kantáta “Herr, streu’ in mich des Wortes Samen“, TWV 1: 1366
 • Georg Philipp Telemann – Triová sonáta a mol pre zobcovú flautu, hoboj a b.c.
 • Georg Philipp Telemann – Kantáta “Gott weiss!“, TWV 1: 894 pre mezzosoprán, dve zobcové flauty a b.c.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Affetti musicali (maďarská) – komorný súbor
 • János Malina (maďarská) –  umelecký vedúci/zobcová flauta
 • Eva Lax (maďarská) – mezzosoprán
 • János Bali (maďarská) – zobcová flauta
 • Nóra Salvi (maďarská) – hoboj
 • Csilla Vályi (maďarská) – violončelo
 • János Mezei (maďarská) – čembalo
Program
 • Georg Philipp Telemann – Kantáta “Da, Jesu, deinen Ruhm zu Mehren“, TWV 1: 531
 • Georg Philipp Telemann – Triová sonáta c mol pre flautu, hoboj a b.c.
 • Georg Philipp Telemann – Kantáta “Es fähret Jesus auf“, TWV 1: 489
 • Georg Philipp Telemann – Kantáta “Herr, streu’ in mich des Wortes Samen“, TWV 1: 1366
 • Georg Philipp Telemann – Triová sonáta a mol pre zobcovú flautu, hoboj a b.c.
 • Georg Philipp Telemann – Kantáta “Gott weiss!“, TWV 1: 894 pre mezzosoprán, dve zobcové flauty a b.c.

Porovnaj s bulletinom