Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Wednesday 30. 9. 1998 o 19:00, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1998
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Cappella Istropolitana (slovenská) – komorný súbor
 • Spevácky zbor mesta Bratislavy (slovenská) – spevácky zbor
 • Jonathan Darlington (britská) – dirigent
 • Ladislav Holásek (slovenská) – zbormajster
 • Adriana Kohútková (slovenská) – soprán
 • Jozef Kundlák (slovenská) – tenor
 • Peter Mikuláš (slovenská) – bas
Program
 • Joseph Haydn – Štvoro ročných období, Hob. XXI:3
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Cappella Istropolitana (slovenská) – komorný súbor
 • Spevácky zbor mesta Bratislavy (slovenská) – spevácky zbor
 • Jonathan Darlington (britská) – dirigent
 • Ladislav Holásek (slovenská) – zbormajster
 • Adriana Kohútková (slovenská) – soprán
 • Jozef Kundlák (slovenská) – tenor
 • Peter Mikuláš (slovenská) – bas
Program
 • Joseph Haydn – Štvoro ročných období, Hob. XXI:3

Porovnaj s bulletinom