Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Organové matiné

Sunday 12. 5. 1968 o 10:30, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1968
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Cherry Rhodes (USA) – organ
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Cherry Rhodes (USA) – organ
Program
  • François Couperin – Récit der Cromorne
  • John Stanley – Voluntary d mol
  • Johann Sebastian Bach – Dve chorálové predohry: Ach, bleib bei uns
  • Johann Sebastian Bach – Prelúdium a fúga d mol, op. 135 b
  • Marcel Dupré – Prelúdium a fúga C dur

Porovnaj s bulletinom