Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Slávnostné otvorenie 34. ročníka BHS

Friday 25. 9. 1998 o 17:00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Späť na zoznam koncertov BHS 1998
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Spevácky zbor Lúčnica (slovenská) – spevácky zbor
 • Peter Hradil (slovenská) – dirigent
 • Slovenská filharmónia (slovenská) – symfonický orchester
 • Slovenský filharmonický zbor (slovenská) – zbor
 • Ondrej Lenárd (slovenská) – dirigent
 • Jan Rozehnal (česká) – zbormajster
 • David Lively (americká) – klavír
 • Janez Lotrič (slovinská) – tenor
Program
 • Mikuláš Schneider-Trnavský – Jubilate Deo
 • Mikuláš Schneider-Trnavský – Otče náš
 • Mikuláš Schneider-Trnavský – Ave Maria
 • Zdeněk Lukáš – Alleluja
 • Ivan Hrušovský – Eja studiosi
 • Vincent Youmans – Hallelujah!
 • Jerome Kern – All The Things
 • Bartolomej Urbanec – Od Tajova mútna voda
 • Eugen Suchoň – Tak sa mi videlo
 • Eugen Suchoň – Nebudem pltníkom (dve piesne z cyklu Ozveny)
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Spevácky zbor Lúčnica (slovenská) – spevácky zbor
 • Peter Hradil (slovenská) – dirigent
 • Slovenská filharmónia (slovenská) – symfonický orchester
 • Slovenský filharmonický zbor (slovenská) – zbor
 • Ondrej Lenárd (slovenská) – dirigent
 • Jan Rozehnal (česká) – zbormajster
 • David Lively (americká) – klavír
 • Janez Lotrič (slovinská) – tenor
Program
 • Mikuláš Schneider-Trnavský – Jubilate Deo
 • Mikuláš Schneider-Trnavský – Otče náš
 • Mikuláš Schneider-Trnavský – Ave Maria
 • Zdeněk Lukáš – Alleluja
 • Ivan Hrušovský – Eja studiosi
 • Vincent Youmans – Hallelujah!
 • Jerome Kern – All The Things
 • Bartolomej Urbanec – Od Tajova mútna voda
 • Eugen Suchoň – Tak sa mi videlo
 • Eugen Suchoň – Nebudem pltníkom (dve piesne z cyklu Ozveny)

Porovnaj s bulletinom