Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Octet Singers

Piatok 4. 10. 1996 o 17:00, Bratislavský hrad
Späť na zoznam koncertov BHS 1996
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Octet Singers (slovenská) – komorný súbor
  • Blanka Juhaňáková (slovenská) – dirigent
Program
  • Mikuláš Schneider-Trnavský – Missa Stella matutina
  • Ján Levoslav Bella – Missa virorum polyphoniae adaptata
  • Ján Levoslav Bella – Adoramus
  • Ján Levoslav Bella – Modlitba sv. Cyrila na sotnách
  • Ján Levoslav Bella – Staroslovenský Otčenáš