Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Bratislavskí madrigalisti

Sunday 5. 5. 1968 o 20:00, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1968
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Bratislavskí madrigalisti (Slovensko) – komorný súbor
  • Ladislav Holásek (Slovensko) – umelecký vedúci
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Bratislavskí madrigalisti (Slovensko) – komorný súbor
  • Ladislav Holásek (Slovensko) – umelecký vedúci
Program
  • Jozef Pantaleon Roškovský – Vesperae Bacchanales pre sóla, zbor, čembalo a sláčikový orchester
  • Tadeáš Salva – Koncert pre klarinet, 4 ľudské hlasy, bicie nástroje a recitátora
  • Pavol Šimai – Sen a ráno - cyklus zborov
  • Ján Zimmer – Štyri madrigaly na staré anglické texty
18) ROŠKOVSKÝ, Jozef Pantaleon: http://knihy.dominikani.sk/k/hlavna_biblio?pcmeno=roskovskypantaleonjozefofm&par=3

Porovnaj s bulletinom