Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Spevácke matiné, Irene Oliver

Sunday 5. 5. 1968 o 10:30, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Späť na zoznam koncertov BHS 1968
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
Program
16) KARIN, Michal: https://sk.wikipedia.org/wiki/Michal_Karin

Porovnaj s bulletinom