Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Brodského kvarteto

Friday 13. 10. 1995 o 17:00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Späť na zoznam koncertov BHS 1995
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Brodského kvarteto (britská) – komorný súbor
Program
  • Igor Stravinskij – Tri skladby pre sláčikové kvarteto
  • Igor Stravinskij – Concertino pre sláčikové kvarteto
  • Dmitrij Smirnov – Sláčikové kvarteto č. 3, op. 75
  • Dmitrij Šostakovič – Sláčikové kvarteto č. 3, op. 73 F dur
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Brodského kvarteto (britská) – komorný súbor
Program
  • Igor Stravinskij – Tri skladby pre sláčikové kvarteto
  • Igor Stravinskij – Concertino pre sláčikové kvarteto
  • Dmitrij Smirnov – Sláčikové kvarteto č. 3, op. 75
  • Dmitrij Šostakovič – Sláčikové kvarteto č. 3, op. 73 F dur

Porovnaj s bulletinom