Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Komorný orchester z tvorby slovenských skladateľov

Utorok 4. 10. 1994 o 17:00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Späť na zoznam koncertov BHS 1994
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Stanislav Zámborský (slovenská) – klavír
  • Vladimír Durdík (slovenská) – recitácia
  • Silvia Čápová (slovenská) – klavír
  • Moyzesovo kvarteto (slovenská) – komorný súbor
Program
  • Eugen Suchoň – Kontempplácie pre recitátora a klavír
  • Roman Berger – Klavírna suita
  • Ján Cikker – Tatranské potoky
  • Alexander Moyzes – Sláčikové kvarteto č. 4