Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Koncert z tvorby moskovských skladateľov

Thursday 14. 10. 1982 o 17:00, Koncertná sieň Čs. rozhlasu
Späť na zoznam koncertov BHS 1982
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Andrea Šestáková (slovenská) – husle
  • Valéria Kellyová-Hrdinová (slovenská) – klavír
  • Ján Salay (slovenská) – klavír
  • Eva Salayová (slovenská) – klavír
  • Komorný súbor členov orchestra SF (slovenská) – komorný súbor
  • Bystrík Režucha (slovenská) – dirigent
Program
  • Ovčnikov – Sonáta pre dva klavíre
  • Čajkovskij – Sonáta pre dva kalvíre
  • Ščedrin – Dionýzové fresky
  • Korndorf – Confessiones, komorná symfónia pre 13 interpretov

Porovnaj s bulletinom