Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Verdi – Rigoletto

Wednesday 13. 10. 1982 o 19:00, Opera SND
Späť na zoznam koncertov BHS 1982
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Súbor opery SND (slovenská) – umelecký súbor
  • Tibor Frešo (slovenská) – dirigent
  • Pavol M. Gábor (slvoenská) – scéna
  • Július Gyermek (slovenská) – réžia
Program
  • Milhaud – Suita pre husle, klarinet a kalvír
  • Hindemith – Tri kusy pre klarinet, trúbku, husle, kontrabas a kalvír
  • Stravinskij – Príbeh vojaka, čítaný a hraný

Porovnaj s bulletinom