Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Bratislavská hudba Haydnových čias

Tuesday 12. 10. 1982 o 17:00, Koncertná sieň Čs. rozhlasu
Späť na zoznam koncertov BHS 1982
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Ladislav Holásek (slovenská) – dirigent
 • Bratislavská komorná harmónia (slovenská) – komorný súbor
 • Camerata slovaca (slovenská) – komorný orchester
 • Ľudovít Marcinger (slovenská) – klavír
 • Eva Blahová (slovenská) – soprán
 • Anna Kajobová-Peňašková (slovenská) – soprán
 • Ľuba Baricová (slovenská) – alt
 • Peter Oswald (slovenská) – tenor
 • Peter Mikuláš (slovenská) – bas
 • Slovenskí Madrigalsiti (slovenská) – komorný súbor
Program
 • Družecký – Partitač. 4 Es dur
 • Hummel – Vojenské septeto, op. 114
 • Sperger – Ave Regina pre soprán a komorný orchester
 • Roškovský – Bakchanské rešpory pre sóla, zbor a orchester

Porovnaj s bulletinom