Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Mozart – Cosi fan Tutte

Monday 11. 10. 1982 o 19:00, Opera SND
Späť na zoznam koncertov BHS 1982
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Súbor nemeckej štátnej opery Berlín (nemecká) – operný súbor
  • Joachim Freyer (nemecká) – dirigent
Program
  • Süssmayr – Viedenske redutové manuety
  • Mozart – Symfóniač. 36
  • Schönberg – , C dur, Lineská, Kz. 425
  • – Palleas a Melisanda, symfonická báseň, op. 5

Porovnaj s bulletinom