Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Sunday 10. 10. 1982 o 20:00, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1982
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Symfonický orchester Čs. rozhlasu Bratislava (slovenská) – symfonický orchester
  • Pražský filharmonický zbor – zbor
  • Onderj Lenárd (slovenská) – dirigent
  • Lubomír Mátl (česká) – zbormajster
Program
  • Verdi – Messa de requiem pre sóla, zbor a orchester

Porovnaj s bulletinom