Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Saturday 9. 10. 1982 o 17:00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Späť na zoznam koncertov BHS 1982
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Slovenské kvarteto (slovenská) – komorný súbor
  • Peter Toperczer (slovenská) – klavír
Program
  • Dibák – Moments musicaux II. Op. 20
  • Martinu – Sláčikové kvarteto č. 3, op. 94
  • Brahms – Klavírne kvarteto f mol, op. 34

Porovnaj s bulletinom