Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Saturday 9. 10. 1982 o 10:30, Koncertná sieň Čs. rozhlasu
Späť na zoznam koncertov BHS 1982
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Budapeštiansky komorný súbor (maďarská) – komorný súbor
  • András Mihály (maďarská) – dirigent
  • Adrenne Csengeryová (maďarská)
Program
  • Székely – Musica da camera per contrabasso concertanto
  • Kósa – Todesfuge
  • Ligety – Komorný koncert pre 13 inštrumentalistov
  • Szölösy – Pro somno Igoris Stravinskij quiteo a Ton Hartsuiker
  • Stravinskij – Tri piesne na japonskú lyriku Pribautki

Porovnaj s bulletinom