Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Interpódium ’82

Thursday 7. 10. 1982 o 17:00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Späť na zoznam koncertov BHS 1982
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Havlákovo kvarteto (česká) – komorný súbor
  • Hana Dvořáková (česká) – klavír
  • Kvinteto da camera (poľská) – komorný súbor
Program
  • Rejcha – Dychové kvintetoEs dur, op. 88, č. 2
  • Mozart – Divertimento B dur, Kz. 270
  • Kiliar – Kvinteto

Porovnaj s bulletinom