Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Interpódium ’82

Wednesday 6. 10. 1982 o 20:00, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1982
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Symfonický orchester Čs. rozhlasu Bratislava (slovenská) – symfonický orchester
  • Oliver Dohnányi (slovenská) – dirigent
  • Gyula Stuller (maďarská) – husle
  • Branko Mihanović (juhoslovanská) – hoboj
Program
  • Haydn – Koncert pre husle a orchesterč. 1 C dur, Hob. VIIa/1
  • Kramář-Krommer – Koncert pre hoboj a orchester F dur
  • Kodály – Háry János, suita op. 15

Porovnaj s bulletinom