Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Monday 4. 10. 1982 o 20:00, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1982
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Pražský komorný orchester (česká) – komorný súbor
  • Kühnov miešaný zbor – komorný súbor
  • Súbor trúbkárov Edwarda Tarra (švajčiarska) – komorný súbor
Program
  • Bach – Schliecht spielende
  • Bach – Wellen, BWV 206 kantáta
  • Bach – Geschwinde ihr wirbelden Winde, BWV 201, kantáta
  • Bach – Ouvertúra zo suity pre orchester č. 2, h mol, BWV 1067

Porovnaj s bulletinom