Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Monday 4. 10. 1982 o 17:00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Späť na zoznam koncertov BHS 1982
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
Program
  • Sviridov – Z koncertu pre zbor Puškinov veniec
  • Tanejev – večer
  • Rachmaninov – Sedem zborov z cyklu op. 31
  • Sviridov – Zborová poéma Ladoga
  • Tanejev – Pozri, aká hmla
  • Tanejev – Tichou nocou
  • Tanejev – Sdele

Porovnaj s bulletinom