Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Saturday 2. 10. 1982 o 10:30, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Späť na zoznam koncertov BHS 1982
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Janáčkovo kvarteto (česká) – komorný súbor
Program
  • Haydn – Sláčikové kvarteto C dur, op. 74, č. 1, Hob. III/72
  • Britten – Sláčikové kvarteto č. 3, op. 94
  • Dvořák – Sláčikové kvarteto G dur, op. 106

Porovnaj s bulletinom