Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Jarre – Zvonár z Notre Dame

Friday 1. 10. 1982 o 19:00, Opera SND
Späť na zoznam koncertov BHS 1982
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Súbor opery SND (slovenská) – umelecký súbor
  • Adolf Vykydal (česká) – dirigent
  • Pavol M. Gábor (slvoenská) – scéna
  • Karol Tóth (slovenská) – choreografia a réžia
Program

Porovnaj s bulletinom