Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Thursday 29. 10. 1981 o 20:00, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1981
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Česká filharmónia (česká) – symfonický orchester
  • Václav Neumann (česká) – dirigent
  • Marián Lapšanský (slvoenská) – kalvír
Program
  • Kohoutek – Symfonické aktuality
  • Rachmaninov – Rapsódia na Peganiniho tému pre klavír a orcheste, op. 43
  • Dvořák – 8. symfónia G dur, op. 88

Porovnaj s bulletinom