Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Thursday 29. 10. 1981 o 17:00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Späť na zoznam koncertov BHS 1981
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Lipské komorné trio (nemecká) – komorný súbor
Program
  • Bach – Sonáta pre husle violu da gamba a čembalo f mol BWV 1018
  • Bach – Sonáta pre violu da gamba a čembalo D dur, BWV 1028
  • Bach – Sonáta pre husle, violu da gamba a čembalo A dur, BWV 1015
  • Bach – Sonáta pre husl, violu da gambaa čembalo h mol, BWV 1014

Porovnaj s bulletinom