Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Monday 26. 10. 1981 o 17:00, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1981
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Orchester opery SND (slovenská) – symfonický orchester
  • Pavol Bagin (slovenská) – dirigent
Program
  • Schneider -Trnavský – Predohra k opere Bellarosa
  • Schneider -Trnavský – Symfónia e mol - Spomienková

Porovnaj s bulletinom