Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Sunday 25. 10. 1981 o 20:00, Dom Revolučného odborového hnutia - Spoločenská sála
Späť na zoznam koncertov BHS 1981
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • SF (slovenská) – symfonický orchester
  • Slovenský filharmonický zbor (slovenská) – zbor
  • Zdeněk Košler (česká) – dirigent
  • Pavol Baxa (slovenská) – zbormajster
Program
  • Beethoven – 1. koncert pre kalvír a orchester C dur, op. 15
  • Beethoven – 9. symfónia d mol, op. 125

Porovnaj s bulletinom