Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Saturday 24. 10. 1981 o 20:00, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1981
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Slovenský komorný orchester (slovenská) – komorný orchester
  • Bohdan Warlach (slovenská) – dirigent
  • Ursula Holligerová (švajčiarska) – harfa
Program
  • Bázlik – Sonáta pre sláčiky
  • Spohr – Concerto pre husle, harfu a orcheste, č. 1 g dur
  • Tartini – Koncert pre flautu a sláčikový orchester G dur
  • Haydn – Symfónia A dur, č. 21
  • Mozart – Symfónia A durč. 28, Kz. 201

Porovnaj s bulletinom