Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

MTMI ’81

Friday 23. 10. 1981 o 17:00, Koncertná sieň Čs. rozhlasu
Späť na zoznam koncertov BHS 1981
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Štátny komorný orchester Žilina (slovenská) – komorný orchester
  • Ján Valta (česká) – dirigent
  • Göran Söllscher (švédska) – gitara
  • Anne Britt Saevigová (nórska) – violončelo
  • Spevácky zbor súboru technik
  • Pavol Procházka (slovenská) – dirigent
Program
  • Vivaldi – Koncert pre gitaru a orchester D dur
  • Boccherini – Koncert pre violončelo a orchester B dur
  • Zeljenka – Slovo, oratórium pre orchester, mužský zbor a recitáciu na text M. Válka
  • Salva – Slovenské concerto grosso č. 2

Porovnaj s bulletinom