Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

MTMI ’81

Thursday 22. 10. 1981 o 20:00, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1981
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Janáčková filharmónia Ostrava (česká) – symfonický orchester
  • Hartmut Haenchen (nemecká) – dirigent
  • Maria Grafová (nemecká) – harfa
  • Mária Bálintová (maďarská) – huslôe
  • Janis Kellyová (britská) – soprán
Program
  • Händel – Koncert pre harfu a orchester b du, č. 6, op. 4
  • Chausson – Poeme pre husle a orchester, op. 25
  • Ravel – Šeherezáda, cyklus piesní pre spev a orchester na verše Tristana Klingsora
  • Ravel – Bolero pre orchester

Porovnaj s bulletinom