Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Thursday 22. 10. 1981 o 17:00, Koncertná sieň Čs. rozhlasu
Späť na zoznam koncertov BHS 1981
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Takácsovo kvarteto (maďarská) – komorný súbor
Program
  • Haydn – Sláčikové kvarteto D dur, op. 64, č. 5
  • Bartók – 2. sláčikové kvarteto a mol, op. 17
  • Friedmann – Koncert pre dva klavíre F dur
  • Rochmaninov – Suita pre dva klavíre č. 2, op. 17
  • Lutoslavski – variácie pre Paganiniho tému

Porovnaj s bulletinom