Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Tuesday 20. 10. 1981 o 19:00, Opera SND
Späť na zoznam koncertov BHS 1981
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Orchester opery SND (slovenská) – symfonický orchester
  • Súbor opery SND (slovenská) – umelecký súbor
  • Pavol M. Gábor (slvoenská) – scéna
  • Iván Tenerio (kubánska) – choreografia a réžia
  • Salvador Fernandéz (kubánska) – scéna
  • Jozef Zajko (slovenská) – choreografia a réžia
  • Adolf Vykydal (česká) – dirigent
Program

Porovnaj s bulletinom