Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Verdi – Don carlos

Monday 19. 10. 1981 o 19:00, Opera SND
Späť na zoznam koncertov BHS 1981
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Súbor opery SND (slovenská) – umelecký súbor
  • Pavol M. Gábor (slvoenská) – scéna
  • Viktor Málek (slovenská) – dirigent
  • Miroslav Fischer (slovenská) – réžia
  • Ladislav Holásek (slovenská) – zbormajster
Program

Porovnaj s bulletinom