Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Monday 19. 10. 1981 o 17:00, Koncertná sieň Čs. rozhlasu
Späť na zoznam koncertov BHS 1981
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Jozef Suk (česká) – husle
  • Josef Hála (česká) – klavír
Program
  • Beethoven – Sonáta pre husle a kalvír A dur, op. 30, č. 1
  • Dvořák – Sonáta pre husle a kalvír F dur, op. 27
  • Brahms – Sonáta pre husle a klavír G dur, op. 78

Porovnaj s bulletinom